Home இறைவன் லீலை

இறைவன் லீலை

08 Feb

இறைவன் லீலை

இறைவன் லீலை உங்கள் மூலம் வெளிப்படுகிறது.

இந்த படம் இரண்டு டிசைனர்கள் டிசைன் செய்து பலமுறை எங்களால் வெளியிடப்பட்ட போதும் ராமருக்கு விபூதி பூசிய படத்தை வெளியிட வில்லை. புத்தகம் வெளியிட்ட பின் வெளியிட எண்ணியிருந்தோம்.

இப்படத்தை சற்று முன் எங்கள் தொகுப்பு ஆசிரியர் சிவஸ்ரீ ஜெயக்குமார் அவர்களிடம் பகிர்ந்து.

உங்கள் மூலம் இறைவனால் வெளியிடபட்டு விட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *